Har ett digitalt kort utfärdats till mig? Är ett fysiskt kort på väg?